Jędrzejewski Group Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 20B, Wolica, 26-060 Chęciny
województwo świętokrzyskie
POLSKA, POLAND

„Zarząd spółki JĘDRZEJEWSKI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolicy, adres: ul. Ostrowska 20B, 26-060 Chęciny, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000993853, o kapitale zakładowym w kwocie 400.000,00 zł, REGON: 386746588, NIP: 9592035355, działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony w dniu 28 kwietnia 2023 roku, pomiędzy spółkami: „JĘDRZEJEWSKI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółką Przejmującą) i Jędrzejewski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Castle Hill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkami Przejmowanymi).

Back to top